MENU
MGA BAWAL SA LOOB NG ISTASYON AT TREN PROHIBITED INSIDE TRAINS
AND STATIONS
1 Kumain, uminom, at manigarilyo. Eating, drinking, smoking.
2 Lasing, nakainom, o nasa impluwensiya ng droga. Being drunk or under the influence of drugs.
3 Baril, anumang uri ng armas, at iba pang matutulis na bagay. Guns, or any kind of weapons or pointed objects.
4 Lobo, bola, at anumang uri ng paputok. Balloons, balls, or any kind of firecrackers.
5 Pintura, thinner, varnish, at mga kahalintulad na kemikal. Paint, thinner, varnish, & similar chemicals.
6 De bote, alak, patis, at mga kahalintulad na bagay, maliban kung nakabalot nang maayos. Bottled wine, fish sauce or patis, & similar articles unless properly packed or wrapped.
7 Pagkaing malalansa at nangangamoy tulad ng sariwang karne, isda, bagoong, at daing, maliban kung nakabalot nang maayos. Smelly food like fresh meat, fish, bagoon, & daing unless properly packed or wrapped.
8 Bisikleta, skateboard, at iba pang kahalintulad na bagay na maaaring makasagabal sa mga pasahero. Bicycles, skateboards, and other similar objects that may harm or hamper passengers.
9 Magpatugtog ng radio at iba pang musical instruments na maaaring magdulot ng ingay. Playing the radio or musical instruments that might otherwise produce noise.
10 Buhay na hayop. Live animals.
11 Malalaking bagahe na lagpas ang haba, lapad, at lalim (volume)
sa 12" x 18" x 18".
Big luggage exceeding 12"x18"x18" in volume.
12 Mga bagahe na lagpas sa sinabing sukat ay maaaring isakay sa tren na galing Biñan lamang.
Exception to the above luggage restriction are those uploaded in Biñan.